ВиК Услуги

Понастоящем функционирането на различни жилищни и нежилищни помещения е невъзможно без водопроводни инсталации, с помощта на които се осигурява задоволяването на човешките нужди от уют и комфорт. Има постоянно търсене на модерни водопроводни продукти,

както от частни лица, така и от много компании и организации, поради което на съвременния пазар можете да намерите широка гама от водопроводни инсталации от водещи производители.

Съдържание:Всеки тип водопровод е проектиран да изпълнява определени функции (осигуряване на топла и студена вода, отстраняване на отпадъчни води и т.н.), така че всяка неизправност в тяхното функциониране може да причини сериозни проблеми. Освен това може да доведе до материални загуби и съдебни спорове със съседите.

Необходимостта да се извърши работа по поддръжката на водопровода


Когато използвате водопровод за дълго време, е необходимо да се извърши неговата поддръжка, за да се идентифицират съществуващите дефекти и неизправности. Освен това необходимостта от поддръжка на водопровода възниква по време на придобиването му, тъй като е необходимо да се извършат определени работи по свързването и настройката му.

Трябва да се отбележи, че обслужването на ВиК е доста сложен въпрос, изискващ опит и умения. За това е необходимо да се използва специално оборудване, както и да се включат квалифицирани водопроводчици. Трябва да се отбележи, че независимото изпълнение на работата по поддръжката на водопроводни инсталации може да доведе до различни проблеми по време на по-нататъшната му експлоатация.

За своевременното идентифициране на очевидни и скрити дефекти в работата на водопровода е необходимо да се установи честотата на работа по неговото поддържане. Тази честота зависи от характеристиките на водопровода, както и от техническото му състояние. Чрез извършване на тези работи е възможно до известна степен да се увеличи периодът на неговото използване, както и да се предотврати появата на сериозни повреди и неизправности.

Комплекс от работи, свързани с поддръжка на ВиК инсталация


Поддръжката на водопроводни инсталации предвижда цял набор от мерки, с помощта на които можете да осигурите оптималното му техническо състояние.

За да се извърши изцяло поддръжката на водопровода, е необходимо да се извърши следната работа:

 • Проверете производителността и ремонтирайте кранове, мивки, тоалетни, щрангове, клапани, тръби и друго водопроводно оборудване;
 • Премахване на запушвания в канализационната система, както и отпушване на сифони;
 • Почистете и сменете филтрите за вода;
 • Почистете дренажните резервоари от натрупаната там утайка;
 • Регулирайте дренажните фитинги;
 • Поправете тоалетни и казанчета;
 • Проверете нивото на техническо състояние на канализационните аспиратори;
 • Елиминирайте течовете в тръбните съединения помежду си, както и уплътнете и ремонтирайте фугите;
 • Проверете завършената инсталация на водопроводните тръби.


Трябва да се отбележи, че преди да се извърши работа по поддръжката на водопровода, се извършва визуална проверка на техническото му състояние, въз основа на резултатите от която се взема решение за изпълнението на съответната работа. По време на проверката на състоянието на водопровода се обръща голямо внимание на тръбите, които могат да бъдат направени от различни материали: чугун, PVC, мед и др.

При извършване на работи по поддръжката на ВиК е задължително да се поддържа експлоатационна и техническа документация, която посочва наименованието на водопроводните инсталации, естеството на повредата, причината за възникването и др. Тази документация съдържа информация за историческата последователност на такива произведения, което може да бъде много важно в някои случаи.

Разходите за поддръжка на ВиК инсталация


Преди извършване на работи по поддръжка на водопроводни инсталации е необходимо да се договори приблизителната цена на тяхното изпълнение с организацията, която ще извършва тези работи.

Що се отнася до аспекта на разходите при извършване на поддръжка на водопроводни инсталации, той зависи от редица фактори:

 • сложност на изпълнението;
 • използвано оборудване и инструменти;
 • вид водопровод и др.


Във връзка с това при закупуването на този или онзи водопровод трябва да се обърне внимание на гаранционния период, през който всички ремонтни дейности ще се извършват за сметка на продавача на такива водопроводни инсталации. Освен това трябва да вземете предвид стандартния живот на закупените водопроводни инсталации, тъй като това ще ви позволи да планирате разходите за тяхната поддръжка и текущ ремонт.