Блог

Счетоводни услуги за строителни фирми

Оценете
(1 глас)

Счетоводството на строителните фирми е усложнено от спецификата на бранша. Счетоводните трудности включват сезонност, голям обем първични документи, строително-монтажни работи и сложността на процедурата за отчитане на дълготрайните активи.

Счетоводител на организации също трябва да вземе предвид:

 • индивидуални характеристики на строителните проекти;
 • териториална разпокъсаност, природни особености на строителните обекти;
 • многоетапни взаимни разчети (с клиенти, контрагенти, подизпълнители);
 • наличие на специфична първична документация;
 • разнообразие от инструменти и материали;
 • широка гама от държавни стандарти в областта на строителството;
 • помощи, субсидии, държавно финансиране;
 • обеми подготвителна работа, незавършено производство;
 • характеристики на изчисляването на разходите.

За да избегне проблеми с клиентите и контролните органи, собственикът на бизнеса трябва да организира рационализиран документооборот, който да отговаря на строгите законови изисквания на индустрията. Счетоводството трябва да се извършва, като се вземат предвид спецификите на индустрията. Това е единственият начин да оптимизирате данъчната тежест и да работите ефективно без санкции и глоби.

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ ОТ СТОЕВИ КОНСУЛТ ООД

Компанията  „Стоеви консулт ООД” предлага услуги за дистанционно счетоводство и данъчно счетоводство на строителни предприятия в София и други градове на страната. Нашите специалисти имат впечатляващ опит в счетоводството на строителни организации, използващи всяка данъчна система. Те познават и постоянно наблюдават правната рамка на индустрията, владеят нюансите на изготвяне на оценки, междинни актове, извършване на анализи на обекти и водят записи съгласно действащите разпоредби. Експертите гарантират непрекъснатост, качество на счетоводството и съответствието му с нормативната уредба. Компетентността на служителите предпазва бизнеса от искове от клиенти и държавни агенции. 

Гамата от счетоводни услуги за строителни фирми включва:

 • изготвяне на първична документация;
 • поддържане на счетоводство за организацията майка и нейните подразделения;
 • създаване на оптимална схема за складова отчетност;
 • ведомост за заплати;
 • регистриране на солидарни баланси за контрагенти;
 • изготвяне на справки;
 • осчетоводяване на материални запаси;
 • изчисляване на себестойността на обекти;
 • отчитане на научноизследователска и развойна дейност;
 • извършване на инвентаризации;
 • осчетоводяване на договори и споразумения за подизпълнение;
 • формиране и подаване на декларации за облагане на доходите, ДДС и др.;
 • съставяне на солидарен баланс за контрагенти;
 • взаимодействие с изпълнители и държавни агенции, подкрепа при проверки.

Използвайки услугите на експерти, собственикът на строителна фирма може да бъде уверен в грамотността на първичните документи, регламентираната счетоводна и данъчна отчетност. Той може да получи информация за рентабилността на бизнеса по всяко време и да коригира строителните процеси.

ПРЕДИМСТВА НА АУТСОРСИНГА НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ В КОМПАНИЯТА НА СТОЕВИ КОНСУЛТ ООД

Използвайки счетоводни аутсорсинг услуги, вие завинаги ще забравите за безкрайния поток от документи, ще намалите разходите за издръжка на служителите и ще премахнете рисковете от глоби и неустойки. Прехвърляйки счетоводството си на независими експерти, вие ще сте уверени в надеждното счетоводство и винаги ще можете да наблюдавате тяхната работа. Освен това счетоводният аутсорсинг е:

 • достъп до модерни автоматизирани услуги, които ви позволяват да поддържате висококачествени записи;
 • максимална автоматизация на счетоводния процес, което минимизира риска от грешки;
 • комуникация със специалист 24/7;
 • фокус върху дългосрочно, обещаващо сътрудничество;
 • неразкриване на бизнес информация, получена по време на услугата;
 • застраховка професионална отговорност;
 • индивидуален подход към нуждите на клиента и спецификата на бизнеса.

Счетоводната поддръжка на строителните фирми в „Стоеви консулт ООД” се осигурява от екип от „тесни“ експерти: счетоводител, HR служител, IT служител, юрист. Като част от абонаментното обслужване специалистите могат да се включат в решаването на бизнес проблеми: да отстранят проблемите с обмена на документи, да предоставят съвети и да защитават интересите на бизнеса при спорни въпроси. Можете да изберете цялостно счетоводство или да поръчате поддръжка за отделни области. Във всеки случай клиентът ще получи неограничен достъп до „човешките“ ресурси на компанията и стандартно качество на услугите. 

Начало на формуляра

Край на формуляра